Over ons

Bij DutchlawDesk gaat het niet over ons.

U mag ervan uitgaan dat we ons vak verstaan. Vervolgens komt het aan op een persoonlijke klik met uw advocaat. De stijl van communiceren, praten of schrijven moet bij u passen en dat geldt ook voor de manier van onderhandelen en procederen. Het is teamwork: let’s weather your storm.

Let's weather your storm

Expertise

Arbeidsrecht

Ligt u wakker van een cao, de transitievergoeding of een voormalig werknemer die het concurrentiebeding overtreedt? Van een reorganisatie en de Ondernemingsraad? Bent u AVG-proof? Is uw arbeidsovereenkomst actueel of moet u dringend de arbeidsvoorwaarden aanpassen of het personeelsreglement? Mag een proeftijd nog? Moet u pensioen aanbieden? Bel!

Huurrecht

Bent u verhuurder of huurder? Is er sprake van winkelruimte of kantoorruimte? Zijn de Algemene Bepalingen van toepassing? Huurprijsverhoging doorvoeren of accepteren? Zijn er gebreken? Is de huurovereenkomst opgezegd of wilt u opzeggen? Wat is de opzegtermijn? Heeft u ontruimingsbescherming? Is er een huurachterstand? Krijgt u de bankgarantie terug? Bel!

Ondernemingsrecht

U heeft al een ‘Ondernemingskamer’, uw kantoor, voor de overpeinzingen. Over werknemers, een conflict met een leverancier, een aandeelhouder, de Raad van Commissarissen. Zijn uw algemene voorwaarden van toepassing op die distributieovereenkomst? Is het een bemiddelingsovereenkomst of agentuurovereenkomst? Wordt het een joint-venture, fusie of overname? Wat zegt het bestemmingsplan? Bel!

Incasso

Het incasseren van facturen is maatwerk en niet voorbehouden aan een deurwaarder of incassobureau. Een correcte en tijdige herinnering of aanmaning is van belang. Het Besluit Incassokosten is van toepassing. Kunt u aanspraak maken op contractuele rente? Hoe hoog is het griffierecht? Bel!

Aanbesteden en mededinging

U bent baas in eigen bedrijf of toch niet helemaal? Mag u zaken doen met wie u wilt of moet u meer partijen de gelegenheid geven om aanbiedingen te doen? Aanbesteden of niet, vrije mededinging of niet? Hoe houdt u toch de vrije hand? Bel!

Contracten

Contracten of overeenkomsten opstellen of beoordelen is waarschijnlijk niet uw favoriete bezigheid. Toch ontkomt u er niet aan. Wiens algemene inkoop- of verkoopvoorwaarden zijn van toepassing? Wat is het Weens Koopverdrag? Is er een eigendomsvoorbehoud, een retentierecht? Een huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst, geheimhoudingsovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst of managementovereenkomst nodig? Wij ontzorgen u graag.

Aansprakelijkheid

Niet iedere overeenkomst wordt correct nagekomen. Er kan sprake zijn van een tekortkoming of wanprestatie. Moet een ingebrekestelling worden verzonden of is er sprake van verzuim? Wilt u de overeenkomst ontbinden, stelt u de wederpartij aansprakelijk of is er een andere oplossing mogelijk, zoals mediation? Mag u opschorten? Bel!

Bouwen en projectontwikkeling

Als u wilt bouwen, moet u een plan hebben. Wat zegt het bestemmmingsplan, het bouwbesluit? Waartoe is uw aannemer verplicht? Wat mag u als aannemer van uw opdrachtgever verwachten? En als het misgaat? Wij begeleiden zowel een oplossingsgericht gesprek als de weg naar de Raad van Arbitrage. Bel!

Agentuur

Bent u een agent of principaal en heeft u een vraag over de bescherming die de agent geniet, het delcrederebeding in de agentuurovereenkomst, het beëindigen van die overeenkomst, provisie, mogelijk verschuldigde goodwill of over een ander aspect, bel DutchlawDesk! Er gelden veel specifieke regels, dus laat u goed adviseren.

Personen- en familierecht

Vrijwel iedereen krijgt er mee te maken. De zorg voor een ouder, curatele, onderbewindstelling, een testament, een erfenis. Ook als ondernemer. Wat gebeurt er met uw bedrijf, bij overlijden of een echtscheiding? Wat is een ouderschapsplan of een echtscheidingsconvenant? Pensioenverevening, bedrijfswaardering? Wat komt er op u af? Bel!

Procederen

Niet elke advocaat is een procestijger. En toch speelt kennis van het procesrecht een belangrijke rol. DutchlawDesk is bedreven in het procederen en legt u graag de betekenis en consequenties uit van een dagvaarding, exploot, beslag, comparitie, incident, bewijsopdracht, getuigenverhoor, conclusie, memorie en van al het overige jargon.

Faillissementsrecht

Verkeert uw onderneming in zwaar weer, kunt u crediteuren niet betalen en dreigt faillissement? Heeft u discussie met uw curator / bewindvoerder over bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid? Overweegt u een doorstart en werkt de bank of de Belastingdienst niet mee? DutchlawDesk is ook gespecialiseerd in insolventierecht en faillissementsrecht. Belt u gerust!

Intellectueel Eigendomsrecht

Een domeinnaam of adword met de handelsnaam of het merk van een ander: toegestaan? Waar let u op bij licenties? Bent u wel eigenaar van uw website of uw software? Heeft u uitvindingen / innovatieve concepten beschermd met een octrooi (‘patent’)? Kunt u beslag leggen op producten van een ‘copycat’?

Het team

Juul van de Voort

Kantoor Landgoed Sandenburg
Arrondissement Midden-Nederland
Advocaat sinds 1998

Mariëlle van Rijswijk

Kantoor Landgoed Sandenburg
Arrondissement Midden-Nederland
Advocaat sinds 2001

Jelle Witvoet

Kantoor Landgoed Sandenburg
Arrondissement Midden-Nederland
Advocaat sinds 1992

Laurens Abbink Spaink

Kantoor Landgoed Sandenburg
Arrondissement Midden-Nederland
Advocaat sinds 1999

Mart Stegeman

Kantoor Leerfabriek KVL
Arrondissement Zeeland-West-Brabant
Advocaat sinds 2006

Hans van Seters

Kantoor Roermond
Arrondissement Limburg
Advocaat sinds 1997

Mireille Wildschut

Jurist en piloot

Lisette Hiddink

Administratief-juridisch medewerker

Milina Balfoort

Secretaresse

Nieuws

DutchlawDesk in leerfabriek KVL Oisterwijk

DutchlawDesk is inmiddels ook gevestigd in de voormalige leerfabriek KVL in Oisterwijk (leerfabriekkvl.nl). Een uitermate ondernemende en inspirerende omgeving met ca. 60 bedrijven, een café/restaurant en volop in ontwikkeling. U bent van harte welkom.

Contact

Kantoor Landgoed Sandenburg
Langbroekerdijk A 26
3947 BH Langbroek
(gemeente Wijk bij Duurstede)
Postbus 90 | 3940 AB Doorn
Plan je route

+31 88 030 2900
info@dutchlawdesk.com

Kantoor Leerfabriek KVL
Almystraat 14
5061 PA Oisterwijk
Postbus 90 | 3940 AB Doorn
Plan je route

Kantoor Roermond
Looskade 20
6041 LE Roermond
Postbus 90 | 3940 AB Doorn
Plan je route

Scroll naar boven